Search
Close this search box.

Podnebje

Podnebje

Podnebje_1.jpg

V zadnjih letih postaja podnebje vse bolj cenjen naravni vir, saj v veliki meri vpliva na živali, rastline, proizvodnjo hrane, kvaliteto vodnih virov, počutje in zdravje, proizvodnjo in porabo energije. Na podnebje in njegove spremembe ima poleg naravnih dejavnikov nedvomno velik vpliv tudi človek.

1,3 milijarde krav in milijarda prašičev, kar je ocenjena svetovna populacija, ter ostale živali, ki se izkoriščajo za prehrano človeka, skupaj ustvarijo več toplogrednih plinov kot celoten svetovni transportni sistem. Večino toplogrednih plinov, katerih izvor je živinoreja, predstavlja metan. Metan je zelo močan toplogredni plin, ki se za razliko od mnogo šibkejšega ogljikovega dioksida, ki za razgradnjo v atmosferi potrebuje nekaj 100 let, razgradi v 8 do 10 letih. Nenadno zmanjšanje količine toplogrednih plinov pa lahko vodi do nenadne ohladitve planeta. (Geoff Russell CSIRO Perfidy, 2009)

Po poročilih OZN-a danes za živinorejo uporabljamo 30 odstotkov kopnega, večinoma v obliki trajnih pašnikov. Dodatno pa še približno tretjino vse svetovne obdelane zemlje za proizvodnjo krme za živali. Z namenom zagotoviti dovoljšnje površine pašnikov ter polj za pridelavo krmil, se močno izsekava tropski deževni gozd. Poleg tega se na poljih, kjer se prideluje surovine za krmila, uporablja velike količine gnojil.

Omenjena dejstva izjemno negativno vplivajo na podnebje in posledično na ves naš planet. Zato OZN poziva h globalnemu premiku k rastlinski prehrani, s katero bi ohranili obnovljivost, saj naj bi se svetovna človeška populacija do leta 2050 povečala na 9,1 milijarde.

Viri in literatura

  • http://perfidy.com.au/ (Dostopano: april 2013)
  • http://www.vegansociety.com/resources/environment/climate.aspx (Dostopano: april 2013)
  • http://www.foodwatch.org/de/ (Dostopano: april 2013)
  • http://cattle-today.com/ (Dostopano: april 2013)
  • http://faostat3.fao.org/home/index.html#HOME (Dostopano: april 2013)
  • http://epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases.html (Dostopano: april 2013)
DELI STRAN: