Search
Close this search box.

Postani vegan zaradi okolja

Za planet

Vpliv prehrane na okolje

570 SubArt_vpliv prehrane 2023.jpg

570 SubArt_vpliv prehrane 20232.jpg

570 SubArt_vpliv prehrane 20233.jpg

570 SubArt_vpliv prehrane 20234.jpg

 

za-planet-zaradi-povrsine.png

 

 

Zaradi površine, ki jo živinoreja potrebuje, samooskrba v Evropi ni mogoča (Foodwatch). Sploh pa ne z “eko” živinorejo, ker le ta potrebuje še več površine.

 

 

za-planet-2-milijona-slovencev.png

 

2 milijona Slovencev letno pobije kar 42 milijonov kopenskih živali in še veliko več morskih (SURS).

 

 

 

V razvitem svetu nastane 13-krat več živalskih kot človeških odpadkov (JoAnn Burkholder in sod., 2007; v: Environmental Health Perspectives).

za-planet-v-razvite-svetu-nastane.png

 

za-planet-30-procentov.png

 

 

27 % vsega kopnega dela planeta zasedata živinoreja in pridelava hrane zanjo (Ritchie & Roser, 2024; na podlagi FAO podatkov ter meta-analize avtorjev Poore & Nemecek, 2018).

 

 

za-planet-tri-cetrtine.png

 

 

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih (UN, FAO).

 

 

 

 

 

Še več dejstev

Živinoreja je eden največjih onesnaževalcev pitne vode (pridelava hrane za živali, odpadki, gnoj) (UN).

za-planet-zivinoreja-eden-najvecjih.jpg

Tretjina kopnega je podvržena spreminjanju v puščavo (UNCCD). Živinoreja je med vzroki za degradacijo zemlje (UN).

za-planet-degradacija-zemlje.jpg

Živinoreja je glavni vzrok za uničevanje živalskih vrst (uničevanje ekosistemov) (UN).

za-planet-zivalske-vrste.jpg

Evropa bi lahko postala samooskrbna le, če bi drastično zmanjšala živinorejo (Foodwatch).

Kupovanje lokalno pridelane hrane zmanjša prehranski ogljični odtis le za 4 – 5 % (FAO).

Kupovanje lokalne hrane nima bistvenega vpliva na zmanjšanje toplogrednih plinov. Če le en dan v tednu jemo vegansko (tudi nelokalno), to bistveno bolj zmanjša naš ogljični odtis kot prehod na izključno lokalno pridelano hrano (Carnegie Mellon University).

za-planet-chicken.jpg

Tri četrtine svetovnih ribolovnih območij je izrabljenih (UN, FAO).

za-planet-ribolovna_obmocja.jpg

Kmetija s 1700 kravami mlekaricami pridela toliko odpadkov kot vsi prebivalci Ljubljane (EPA).

za-planet-kmetija-s.jpg

Uživanje morskih živali in posledičen ribolov je največja grožnja morskim ekosistemom v Mediteranu in Jadranu (Plos One).

Izbira ekološko pridelanega mesa ne vpliva pozitivno na okolje. V nekaterih primerih pa je to še veliko slabše za okolje kot klasično pridelano. Narava ne bi zdržala prehoda EU trga na “ekološko” meso (Foodwatch).

za-planet-krave.jpg

Izkoriščati živali za prehrano je popolnoma nepotrebno:

Stališče znanosti o veganski prehrani je, da veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka …) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike, nosečnice, doječe matere in športnike. To s številnimi neodvisnimi raziskavami dokazujejo ugledne mednarodne prehranske organizacije:

  • AND (Academy of Nutrition and Dietetics),
  • DC (Dietitians of Canada),
  • NHMRC (Australian National Health and Medical Research Council),
  • BDA (British Dietetic Association),
  • BNF (British Nutrition Foundation).

za-planet-nepotrebno.jpg

DELI STRAN: