Search
Close this search box.

Skoraj 300 skupin poziva EU k prehodu v trajnostni prehranski sistem

Evropska unija mora oblikovati načrt za svojih 44 držav članic za prehod na bolj trajnosten prehranski sistem, piše v odprtem pismu poslanem predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki ga je podpisalo 286 nevladnih organizacij (NVO). Te pozivajo EU, naj vodi pot do trajnostnega globalnega prehranskega sistema. Med podpisniki so številne velike nevladne organizacije, kot so Greenpeace, WWF, Compassion in World Farming in Friends of the Earth.

Pismo je bilo poslano z namenom izražanja enotnosti in podpore številnih vplivnih NVO za oblikovanje trajnostne kmetijsko-prehranske zakonodaje, eden izmed razlogov za njegov nastanek pa je tudi razkritje dokumenta, ki je razkril zaskrbljenost Evropske komisije glede nasprotovanj njenemu prihajajočemu EU zakonu o trajnostnem prehranskem sistemu.

”Zavedamo se, da bo ta prehod predstavljal svoje izzive in bi lahko povzročil nekaj odpora, vendar si EU in preostali svet ne moreta privoščiti posledic svojega neukrepanja,” navaja pismo.

Zakon, predviden za letošnjo jesen, bo temeljil na strategiji ‘Od vil do vilic’, glavni komponenti evropskega zelenega dogovora, ki se vrti okoli štirih stebrov: trajnostna proizvodnja hrane, trajnostna predelava in distribucija hrane, trajnostna prehrana ter preprečevanje izgub in zavržene hrane v kmetijsko-živilsko-prehranski verigi.

»Izguba biotske raznovrstnosti in podnebne spremembe sta resni grožnji prehranski varnosti in to zahteva takojšnje ukrepanje,« kot poudarja Evropska komisija v svoji analizi ‘Drivers of food security’. »Očitno in znanstveno dokazano je, da okoljski problemi že vplivajo na maksimalne kapacitete pridelave hrane in na njeno dostopnost. Krepitev okoljske in družbene trajnosti bo povečala odpornost našega prehranskega sistema na zunanje pretrese. Iz teh razlogov mora Evropska komisija ohraniti okoljsko in družbeno trajnost v središču politične razprave o hrani, kmetijstvu in ribištvu,« navaja pismo.

Vedno več raziskav kaže, da prehranski sistem, ki je odvisen od industrijske živinoreje, ni trajnosten. Medtem ko prehod na prehranski sistem, ki temelji na pridelavi živil rastlinskega izvora, prinaša velike koristi za okolje. Prehranske emisije toplogrednih plinov bi se lahko na primer zmanjšale za polovico, če bi vsejeda populacija postala veganska.

Pripravil: Žiga Hančič

Objavljeno: 5. 4. 2023

DELI STRAN: