Search
Close this search box.

Podpišite peticijo: Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah

Slovensko vegansko društvo je 13. maja 2022 na portal Peticija.online objavilo peticijo z naslovom ‘Možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah’.

Predlagamo uzakonitev možnosti izbire veganskega obroka v vseh javnih ustanovah, ki nudijo hrano – v šolah, univerzah, vrtcih, domovih za starejše, bolnišnicah, zavodih za prestajanje kazni in v javnem sektorju. Vabimo vas k podpisu peticije. Želimo zbrati vsaj 5000 podpisov v podporo peticiji, nato bomo peticijo vložili v Državni zbor – na Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Hkrati predlagamo Ministrstvu za zdravje, da poda priporočila za sestavljanje zdravih veganskih obrokov v javnih ustanovah.

Podpisniki Peticije konkretno predlagamo ter izrecno podpiramo, da se spremeni Zakon o osnovni šoli – ZOsn (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), in sicer v 57. členu, ki ureja prehrano, na način, da se doda drugi odstavek člena, ki bi se glasil: “Vsi obroki, ki jih organizirajo osnovne šole na osnovi prvega odstavka tega člena, morajo biti na podlagi zahteve starša ali otroka prilagojeni njegovim splošnim svetovnonazorskim prepričanjem glede morebitne nekonsumpcije izdelkov določenega izvora.”

V peticiji se sklicujemo na pravne, etične, okoljevarstvene in zdravstvene argumente. Slovensko vegansko društvo bo s strokovnimi prehranskimi nasveti in s kuharskimi delavnicami vedno pripravljeno pomagati javnim ustanovam, ki si želijo vpeljati tudi veganske obroke.

Peticijo lahko podpišete TUKAJ.

Daljšo strokovno različico peticije z viri najdete na naslednji povezavi: LINK

Peticija je del projekta Slovenskega veganskega društva: Veganski obroki v javnem vzgojno-izobraževalnem sistemu [Vegan meals in public education system]. Projekt podpira ProVeg International.

Supported_by_ProVeg_Logo.png

DELI STRAN: