Search
Close this search box.

Anonymous for the Unheard (Anonymous za neuslišane) (AU): Intervju pred Veliko Kocko Resnice

Aktivistična skupina Anonymous for the Unheard (AU) je nedavno praznovala eno leto obstoja, 18. maja 2024 pa na Prešernovem trgu prirejajo dogodek Velika Kocka Resnice (VKR). Ob tej priložnosti je Lana Luna Večerin pripravila vprašanja za intervju, pri katerem so k odgovorom prispevali Peter, Tilen in Livija iz AU.


Kdo ste, koga ali kaj zagovarjate, kaj je vaš namen in na kakšen način ga dosegate?

Smo društvo, ki ozavešča ljudi o krivicah živali in kako bi se te krivice dalo odpravit. V ta namen izvajamo statičen shod, imenovan Kocka Resnice.


Kako izgledajo oz. potekajo vaši shodi, kako pogosto se dogajajo in kje?

Kocko Resnice prirejamo dvakrat na mesec (na 2 tedna), po navadi pa šteje od 10 do 20 ljudi. V osnovi gre za statičen shod, sestavljen iz dveh elementov.
Prvi del so prostovoljci, ki stojijo v formaciji kvadrata in in nosijo Guy Fawkes masko (poznano tudi kot Anonymous maska), da bi zagotovili fokus mimoidočih na posnetkih in vsebini shoda. V rokah držijo predvajalne naprave, na katerih se predvajajo posnetki, ki prikazujejo uveljavljene prakse živinoreje in posnetki rešenih živali z zatočišč. S slednjimi želimo opozoriti na kontrast, kako po večini ravnamo s čutečimi bitji in kako bi si same želele, da bi se z njimi ravnalo. Kajti na slednjih posnetkih, je povsem preprosto potegniti vzporednice z našimi domačimi ljubljenčki, saj se enako odzovejo na skrb in nežnost.
Drugi del pa so prostovoljci, ki se pogovarjajo z mimoidočimi (tj. tistimi, ki izrazijo interes za posnetke oz. shod). Njihov namen je preko pogovora mimoidočega pozvati h razmisleku o njihovem dojemanju živali in kako bi se le-to lahko spremenilo na bolje.


Po čem se razlikujete od organizacije AV, ki je znana po celem svetu?

Anonymous for the Unheard (AU) se od organizacije Anonymous for the Voiceless (AV) razlikuje predvsem po tem, da imamo na naših shodih tudi posnetke živali z zatočišč za rejne živali, kjer bodo le-te živele do svoje starostne smrti. Do tedaj pa bodo za njihovo dobrobit skrbeli njihovi skrbniki. Prav tako predvajamo tudi posnetek, ki prikazuje visoko inteligenco t.i. »rejnih« živali. Tako ljudem pokažemo, da je možen tudi drugačen odnos do živali, ki jih pogosto vidimo samo kot kose »mesa«, ki jih kupimo v trgovini.


Kako dolgo obstaja skupina AU?

Skupina AU obstaja 1 leto. Ustanovile_i smo jo marca, leta 2023.


Kaj lahko vidimo na posnetkih, ki jih predvajate in kje oz. na kakšen način so bili pridobljeni. Ali lahko ravnanje z živalmi, ki ga vidimo na posnetkih, posplošimo tudi na vse druge klavnice, kmetije, piščančjereje… po svetu?

En del posnetkov prikazujejo standardne, povsod po svetu uveljavljene in dovoljene prakse »živinorejske industrije«. Največji del uporabljenega materiala, kot so prizori prisilnega umetnega oplojevanje, ubijanje nezaželenih novorojenih predstavnikov posamezne vrste, bivalni pogoji v katerih živali preživijo njihovo kratko in mučno življenje ter načini usmrtitve, je bil pridobljen s strani aktivistov, ki so postavili skrite kamere v same “živinorejske” obrate. Na tem mestu se moramo tem pogumnim ljudem zahvaliti, saj nas, splošno javnost, ozaveščajo o obstoju grozljivih krajev in praks, za katere »industrija« dela vse, da zanje ne bi vedeli oz. bi nanje gledali skozi vsiljeno prizmo »normalnosti«. Zaradi slednje se nam zdi pomemben vidik našega delovanja tudi ta, da ob ogledu video materialov mimoidočim ponudimo drugačen pogled na to, kar so pravkar videli, od tistega, ki jim ga ponuja trenutno prevladujoči kulturni diskurz – tj. da bitja na posnetkih niso tako kot mi posamezniki, pač pa brezoblična masa popredmetenih skupkov »mesa«.

Kot je bilo predhodno že omenjeno, poleg teh posnetkov prikazujemo tudi posnetke rešenih živali živečih v zatočiščih. Pokazati namreč želimo razkorak med pojmovanjem tega, kako naj bi »rejna« žival po trenutno prevladujočem kulturnem prepričanju izgledala in živela ter med tem, kako v pogojih svobode in naklonjene pozornosti dejansko živi in se vede.
Strinjamo se s tistimi, ki menijo, da so zatočišča za živali pomemben dejavnik na poti do njihove dokončne osvobodite. Na teh krajih miru, se verjetno marsikateri ljudje lahko prvič srečajo z njimi na sprejemajoči ravni in zato vidijo, da nam je več stvari skupnih, kot teh, ki naj bi nas delile in s tem ustvarjale nek prepad med nami.


Zakaj menite, da obstajajo ti problemi, na katere opozarja AU?

Verjetno je v današnjemu odnosu ljudi do živali botrovalo več med seboj povezanih dejavnikov kot so stiki z drugimi skupnostmi, okoljski, zgodovinski in kulturni razvoj. Če neka kultura ne sloni na moralno-etičnih načelih, pa se seveda mora razvijati in spreminjati. Tudi suženjstvo je bilo nekoč sprejeta kulturna praksa pri mnogih narodih, prav tako je bilo z ženskami, ki so jih nekoč sežigali na grmadah, ker so jih »spoznali« za »čarovnice«,… Danes pa na ta del zgodovine gledamo nazaj z grozo. Smo na pragu največje spremembe v zgodovini. Revoluciji nenasilja za vsa čuteča bitja, ne le za človeka. Hkrati pa se nasilje nad živalmi, katerega izpostavljamo mi, odraža tudi skozi okoljski in biodiverzitetni kolaps.

Veganski način življenja (poudarek na načinu življenja in ne na načinu prehranjevanja, saj zajema kar precejšnji širši spekter) – zakaj je za svet tako pomemben in zakaj bi se ga morali začeti posluževati?

Svet se trenutno sooča z zelo resnimi, med seboj povezanimi krizami, kot so npr. kriza biotske raznovrstnosti, ekološka, pandemična in podnebna kriza. Vprašanje sprejemanja veganskega načina življenja tako postaja tudi vprašanje človekovega preživetja na Zemlji. Ljudje se vse premalo zavedamo, kolikšen vpliv ima »živinorejska industrija« na okolje v katerem živimo. »Živinoreja«, z vsemi svojimi negativnimi vplivi je tako (v večinskem delu) odgovorna za zmanjšanje številčnosti populacij vseh prostoživečih živali za 70 % v zadnjih 50 letih.


Ali z vegetarijanskim načinom prehranjevanja tudi kako prispevamo k reševanju te problematike?

Pozdravljamo vsak poskus zmanjševanja izkoriščanja drugih živali, vendar je vegetarijanstvo po svojih posledicah za udeležene živali oz. planet povsem enako ali še slabše kot t.i. mesojedstvo, kajti vse živali, ki jih ljudje izkoriščamo za pridobivanje telesnih izločkov kot so jajca ali mleko, po svojem kratkem in mukotrpnem življenju namreč enako končajo v klavnici. Na žalost vegetarijanstvo podpira ravno to, kar naj ne bi – t.j. plačevanje mučenja in ubijanja živali – in je tako veliko bolj podobno mesojedstvu kot pa veganstvu. Rečeno je, da bi kljub vsem svojim dobrim namenom zamenjava svinjine, govedine in jagnjetine z mlečnimi izdelki in jajci lahko v končni posledici dejansko le še povečala število živali, ki sedaj trpijo in so na koncu zaklane. Poleg tega je v jajčni in mlečni industriji že sedaj ubitih več živali, kot pa jih je ubitih (samo) zaradi mesa.
Tudi gledano z okoljskega vidika je praksa vegetarijanstva uničujoča, kajti če bi ljudje zamenjali »meso« z mlečnimi »izdelki« (kot je to pogosto pri vegetarijancih), bi to pomenilo zgolj še več krav ter krme oz. pašnikov za njih. Seveda bi slednji bili pridobljeni na standarden način, kjer se najprej poseka gozda, nato požge preostalo rastlinje in živali (njihova smrt je tu znana zgolj kot »postranska škoda«), nato pa sledi zasaditev rastlin, ki so namenjene krmi oz. »paši« krav.


Slovenci radi posegamo po »domačih« mesnih, mlečnih in jajčnih izdelkih. Kako bi to razložili? Je to upravičeno ali ne?

To bi razložili predvsem tako, da človeške skupnosti zelo pogosto sledimo miselnosti, da če je nekaj »naše« oz. v tem primeru slovensko, je to avtomatično tudi zdravo in dobro za nas. Marketinška podjetja ta fenomen človeške psihe seveda še dodatno potencirajo in izkoriščajo. In čeprav je hrana živalskega izvora, seveda s pomočjo začimb, lahko tudi okusna, pa to niti slučajno ne pomeni, da je le-ta tudi etična ali celo zdrava. Namreč vsa hrana živalskega izvora, bodisi da je to »tuja« ali »naša«, se pridobi z izkoriščanjem živali na popolnoma enak način. 

In ker vemo, da je za prehranske namene, hrana živalskega izvora dandanes popolnoma nepotrebna, je tudi izkoriščanje živali za ta namen, popolnoma nepotrebno. Kar posledično pomeni, da je to početje, ki so ga deležne s strani človeka, tudi neopravičljivo.


Kdo je ciljna publika vaših shodov?

Naša ciljna publika je celotno prebivalstvo tega sveta. Prepričani smo, da je želja vsakega izmed nas živeti na način, ki čim manj posega v pravice soljudi in drugih živali, hkrati pa okolje v katerem živi ohranja zdravo. Prepričani smo tudi, da je kultura nekaj, kar v svojem razvoju lahko ter tudi mora napredovati, veganstvo pa je naslednja neizogibna stopnja tega razvoja.


Kako učinkovita se vam zdi Kocka Resnice, kakšen je odziv ljudi?

Kocka Resnice se nam zdi zelo učinkovit način sporočanja veganskega sporočila mimoidočim. Odziv ljudi, ki se z nami na ulici srečujejo, je zelo pozitiven, saj se nam večina po končanem pogovoru zahvali, da prikazujemo ljudem to, kar jim je običajno prikrito. Verjamemo, da je tako tudi zaradi tega, ker le z besedami povzamemo nekaj, kar so sami, kot tudi celotna družba, nezavedno že zdavnaj spoznali. To je, da se na določenem nivoju zavedajo, da je sedaj prišel čas, ko se to spoznanje mora preliti v prakso. Namreč, čeprav bi skozi zgodovino lahko pomislili, da smo kot človeška vrsta, veliki ubijalci (zaradi množičnih smrti v posameznih zgodovinskih obdobjih), pa to po svoji naravi zagotovo nismo.


Ste imeli tudi kakšne slabe izkušnje z mimoidočimi? Kako ste reagirali?

Omembe vrednih slabih izkušenj z mimoidočimi nimamo, je pa kot ob vsakih velikih spremembah v družbi (t.j. odpravi krivic), tudi pri našem delovanju v primeru nekaterih srečanj prisotna določena mera strahu in odpora, zaradi splošnih prepričanj, ki so jim bili ljudje izpostavljeni od svoje rane mladosti dalje. Z malo dobre volje in pojasnjevanja, ki je vedno na spoštljivem in neobtožujočem nivoju z naše strani, pa se hitro izkaže, da sta tako strah, kot tudi odpor do veganskega načina življenja, povsem nepotrebna.


Maske, ki jih nosite, so ljudem poznane že iz filma V for Vendetta, izdanega leta 2005. Kakšna je povezava?

Te maske, ki nosijo podobo revolucionarja Guy Fawkes-a, predstavljajo povezovalni simbol podobnih gibanj po svetu, gibanj Anonymous. Maska pomeni odpravo zatiranja proti silam, ki v današnji družbi v kakršni koli obliki še vedno spodbujajo diskriminacijo, korupcijo, nepravičnost in zatiranje. Predstavlja boj za pravico oz. boj proti vsem diskriminacijam, vključno s specizmom, kot je to v našem primeru. Seveda pa maske uporabljamo tudi zato, da zagotovimo, da je pozornost mimoidočih usmerjena na posnetke in ne na obraze oseb, ki so del kocke. Uporabne so tudi za zmanjševanje občutka izpostavljenosti pri novih prostovoljcih.


Na kratko opišite, kakšen bi moral biti svet, da skupini AU ne bi bilo potrebno več obstajati?

Verjamemo, da se lahko kot družba izboljšamo in naredimo korak v smer bolj nenasilnega sveta za vsa živa bitja. Kratkoročen cilj, ki ga hočemo v nekaj letih doseči je ta, da bo večina sveta postala toliko ozaveščena, da bodo prevzeli veganski način življenja, s čimer se bodo dokončno zaprla taborišča za vse živalske vrste in ne le za ljudi, hkrati pa se bomo s tem izognili tudi poglabljanju trenutne okoljske krize.


Je skupina zaključena, ali se vam lahko pridruži še kdo?

Vedno smo z veseljem odprti za nove člane. Če hoče kdo pripadati skupini, katere temelj je medsebojno spoštovanje in nenasilje, še posebej pa prepričanje, da druge živali na svetu niso zato, da bi jih izkoriščali, je dobrodošel. Vsak glas za neuslišane je pomemben. Na tem mestu naj tu še posebej povabimo mlade člane, ki verjetno, še bolj kot drugi, občutijo trenutno napetost, strah in nelagodje v družbi. Rešitev je, pravi se ji nenasilje, edino lepilo, ki lahko vzdrži preizkušnje, ki so pred nami. Treba je delovati tam, kjer je nasilja daleč daleč največ in od kjer nato pronica v vse pore naših skupnosti. Skupaj nam bo uspelo. Dobrodošli!


Za kateri korak menite, da bo zelo pomemben oz. kar ključen za napredovanje širjenja veganstva?

Menimo, da bo eden izmed najpomembnejših korakov v tej smeri vstop velikih svetovnih religij v ta del družbenega delovanja (t.j. veganstva). V nobenem od svetih spisov namreč ni izrecno predpisano, da mora človek jesti meso drugih živali. Pravzaprav je ravno obratno. V vseh večjih religijah so bogovi vsesplošno dobri in so proti pobijanju živali. Seveda pa so skozi zgodovino obstajala obdobja, ko je človek moral jesti »meso« za preživetje. Zato se je na primer v zgodovini pri muslimanski religiji razvil način, ki “naj” bi povzročal najmanj bolečin in trpljenja pri uboju živali: »halal«. Vendar pa smo zdaj zelo daleč od tistega obdobja, ko se je moglo jesti »meso« za preživetje. Torej smo lahko – in tudi zaželeno je, da smo – istočasno vegani, kot tudi dobri kristjani, muslimani, hinduisti ali budisti. Eno drugega ne izključuje, še več, to naši veri oz. duhovnemu razvoju lahko le koristi, saj je zlato pravilo »Z drugimi ravnaj tako, kot bi si sam želel, da drugi ravnajo s tabo«. To je vedno bilo in bo v samem jedru vseh velikih svetovnih religij.


Kaj lahko pričakujemo 18.5., če se udeležimo dogodka Velika Kocka Resnice (VKR)?

Pričakujete lahko, da boste del pomembnega boja za zaščito živali. Kajti kot pravi pregovor: »zrno na zrno, pogača*, kamen na kamen, palača«, bodo tudi ljudje, ki bodo kot mimoidoči »sodelovali« oz. se ustavljali, in po pogovoru zapustili VKR, od tam odšli z zavestjo, da živali niso na tem svetu zgolj zato, da njihovi deli ali izločki končajo na hladilnih policah, v zmrzovalnikih, ali zgolj kot ena (ali več) izmed sestavin v končanem prehrambenem izdelku. In ko se bodo to enkrat zavedali, bodo (sicer vsak v svojem času in načinu) tudi postajali vegani.

Hkrati pa boste, kot udeleženci VKR, prispevali svoj pomemben delež v mozaiku rešitve etične in okoljske krize, ki se seveda tiče celotnega človeštva. Domov pa boste odšli z zavestjo, da ste bili del rešitve za celotni planet in še spomin na prvo skupinsko udejstvovanje za boj za pravice živali boste imeli. Prav tako pa boste na sami VKR, ki bo prva izmed nadaljnjih VKR dogodkov, ki bodo potekali enkrat letno, lahko stkali nova prijateljstva, ki bodo trajala celo življenje:)

*Vpr.: Kako vegani pravimo veganski pogači? Odg.: Pogača:)

 

 

Vir fotografij:

Facebook stran Anonymous for the Unheard.


Opomba:

Stališča, izražena v intervjuju, niso nujno enaka stališčem uredniškega mesta Vegan.si.

DELI STRAN: