Search
Close this search box.

Ljudje zahtevajo etiko v kmetijstvu in pri prehrani

  • V predlogu vladi ‘Čas je za novo – trajnostno – prehransko politiko‘ je predvsem zaradi etike naveden smiseln cilj za Slovenijo: Ukinitev industrijske živinoreje do leta 2060. Predlog vladi je podprlo 1520 Slovenk in Slovencev.
  • Rossi in Garner (2014) sta s pregledno študijo predstavila večplastno moralno kritiko industrijske živinoreje. Avtorja zagovarjata stališče, da smiselnosti industrijske živinoreje ni več mogoče zagovarjati.
  • Mladi za podnebno pravičnost zahtevajo, da se industrijsko živinorejo ukine že do leta 2030. Z udeležbo na njihovem septembrskem protestu je podporo njihovim zahtevam pokazalo več kot 13 000 Slovencev in Slovenk.
  • Približno polovica ljudi podpira ukinitev industrijske živinoreje (Department of Agricultural Economics, 2018Sentience Institute, 2017).
  • Približno polovica ljudi podpira ukinitev klavnic (Department of Agricultural Economics, 2018Sentience Institute, 2017).
  • Milijon in pol Evropejcev je podpisalo evropsko državljansko pobudo End the Cage Age (“Končajmo dobo kletk”).
  • Veganski aktivizem je zelo opazno v porastu. Tako v Sloveniji kot tudi globalno večina vegank in veganov to postane zaradi etike.
  • Mnogi se strinjajo, da so živali v praksi še vedno obravnavane kot nečuteča bitja, čeprav so bile v evropski zakonodaji definirane kot čuteča bitja že leta 1997 (Proctor, 2012Sobbrio, 2013Civil society statement …, 2017). Prelomni korak za živali se je leta 1997 zgodil le »na papirju«. V Evropi so bile rejne živali v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja definirane kot kmetijske dobrine in v praksi smo še vedno tam.
  • 82 % Evropejcev (81 % Slovencev) meni, da bi dobrobit rejnih živali morala zagotovo ali verjetno biti bolje zaščitena kot je sedaj (EC, 2016).
  • Le 38 % Evropejcev (34 % Slovencev) meni, da je trenutno kupcem v trgovinah in supermarketih verjetno ali zagotovo na voljo zadovoljiva izbira živilskih izdelkov, ki so proizvedeni na živalim prijazen način; tistih, ki menijo, da je ponudba zagotovo zadovoljiva, je le 10 % (Evropa) oz. 8 % (Slovenija) (EC, 2016).

 

Pripravil: Matevž Jeran

Foto: Kameron Kincade on Unsplash

DELI STRAN: