Search
Close this search box.

Odgovori SVD na podtikanja in zavajanja v intervjuju

Pred kratkim smo prejeli vprašanja s strani novinarke Barbare Pance, ki so že sama po sebi vsebovala podtikanja in neresnice. Kljub temu smo se potrudili, vse obrazložili in strokovno utemeljili.

Novinarka se je zavestno odločila, da naših strokovno utemeljenih replik NE BO OBJAVILA (cherry picking). Rezultat vsega je članek, ki je strokovno in etično na zelo nizkem nivoju. Brez pretiravanja gre za laži, zavajanja in ogromno hipokrizije. Spodaj zato objavljamo naše (neobjavljene) odgovore. Povezave na njihov članek ne bomo objavljali, ker jim ne želimo višati gledanosti.

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

1. Vaša prehranska stališča so v popolnem nasprotju s tistimi, ki jih zagovarjajo pediatri in strokovnjaki klinične prehrane. Ste v javnem sporu z dr. Nado Rotovnik Kozjek, ki je za naš medij dejala, da veganska prehrana, kot jo zagovarjajo predstavniki Herbalife, ki so tudi del strateškega sveta, grožnja za slovenske otroke. Kako se vi opredeljujete do tovrstnih navedb?

Stališče Slovenskega veganskega društva je pravzaprav popolnoma nepomembno. Mi le posredujemo stališče znanosti, ki je osnovano na najkvalitetnejših dokazih. Zelo pomembno nam je, da se vzdržujemo lastnih stališč in namesto le-teh raje poudarjamo konsenz mednarodne prehranske stroke, ki predstavlja najvišje možna strokovna stališča tega področja.

Gre za sistematične analize celotne znanstvene literature. V nasprotju s tem, mnenje nekaterih lokalnih predstavnikov stroke v znanosti ne igra nobene vloge. Svetovni znanstveni konsenz ostaja enak:

Veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka …) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike, nosečnice, doječe matere in športnike.

Za tem stališčem stojijo največje in najuglednejše prehranske organizacije na planetu:

  • AND (Academy of Nutrition and Dietetics),
  • DC (Dietitians of Canada),
  • NHMRC (Australian National Health and Medical Research Council),
  • BDA (British Dietetic Association),
  • BNF (British Nutrition Foundation),
  • NCM (Nordic Council of Ministers),
  • DGS (Direção-Geral da Saúde),
  • SINU (Italian Society of Human Nutrition).

Zakaj nekateri slovenski strokovnjaki (pogosto gre za pediatre) nasprotujejo znanstvenemu konsenzu, je vsekakor zanimivo vprašanje. Z njimi nismo v javnem sporu, želimo pa opozarjati javnost na ponavljajoče se dokazljivo neresnične in nestrokovne trditve glede veganske prehrane. Ker smo vegani diskriminirani na področju zdravstva in drugih osnovnih pravic, se nam zdi v Slovenskem veganskem društvu pravilno, da reagiramo v primeru neresničnih trditev in zavajanja javnosti ter ljudem podamo aktualna znanstvena dognanja s tega področja. Le na tak način bomo dosegli posodobitev prehranskih smernic z relevantnimi znanstvenimi dognanji in končno spet dosegli raven ostalih naprednih držav, ki so ta korak že storile.

Glede na navedena znanstvena dejstva bi bilo verjetno vaše vprašanje ‘Vaša prehranska stališča so v popolnem nasprotju s tistimi, ki jih zagovarjajo pediatri in strokovnjaki klinične prehrane.’ bolje zapisati kot:

‘Prehranska stališča SVD, povzeta in v popolnem skladu z znanstvenim konsenzom mednarodne prehranske znanosti so v nasprotju z mnenji nekaterih slovenskih pediatrov, ki znanstvenem konsenzu nasprotujejo.’

Seveda bi bilo bistveno bolje to vprašanje zastaviti slovenski stroki in ne nam.

Moteče je tudi, da se dr. Rotovnik Kozjek poslužuje metod nestrokovnega diskurza. Njena izjava “veganska prehrana, kot jo zagovarjajo predstavniki Herbalifa...” je tipičen primer zmotne logike Ad hominem, ki se uporablja kot nadomestilo pravega argumenta. Oseba se s to nestrokovno argumentacijo izogne vsebinski debati in preusmeri pozornosti na neko značilnost pri sogovorcu. V trditvi gre za poskus diskreditacije člana Strateškega sveta za prehrano z obtožbo, da ima njegovo strokovno opredeljevanje povezavo s stališči podjetja Herbalife. Tak način argumentacije je za nekoga, ki se predstavlja kot strokovnjak, popolnoma nesprejemljiv, sploh če je napadena oseba (dr. Boštjan Jakše), za razliko od dr. Nade Rotovnik Kozjek, doktor humane prehrane.

Nadalje bi poudarili, da anesteziologi, zobozdravniki, pediatri, dermatologi in podobno niso strokovnjaki za klinično prehrano, saj iz tega področja na Medicinski fakulteti (MF) niso sistematsko izobraženi. (Lahko preverite predmetnik MF, posredujemo pa vam lahko tudi nekaj mednarodnih raziskav, ki brez izjem pokažejo porazno znanje zdravnikov o klinični prehrani.)

V Sloveniji pa je težava veliko širša in leži v splošnem ne-poznavanju znanstvene metodologije. Za pisanje prispevkov in podajanje mnenja o tem področju bi se morali natančno seznaniti z delovanjem znanosti in vrednotenjem posameznih dokazov znotraj znanosti (hierarhija dokazov). Le tako bi lahko novinarji pravilno umestili izjave dr. Rotovnik Kozjek in slovenskih pediatrov v širši znanstveni okvir. V znanstveni hierarhiji dokazov je strokovno mnenje(mnenje dr. Rotovnik Kozjek in nekaterih lokalnih pediatrov) najnižji nivo v hierarhiji dokazov. Na drugi strani je znanstveno utemeljeno stališče množice mednarodnih prehranskih organizacij najvišje stališče znanosti, in kot tako edino merodajno.

Z drugimi besedami: Osebno mnenje posameznih strokovnjakov je popolnoma irelevantno v primerjavi z znanstvenim konsenzom, ki ga povzema Slovensko vegansko društvo. Zakaj nekateri slovenski strokovnjaki tem jasnim in najvišjim znanstvenim stališčem nasprotujejo, je vredno preiskati. Prav tako bi bilo vredno preiskati, zakaj nekateri slovenski strokovnjaki vztrajno citirajo mnenja nekaterih organizacij, kot sta ESPGHAN in DGE, čeprav je bila irelevantnost teh mnenj že večkrat dokazana.

2. Kakšen pa je vaš odnos do sintetične prehrane, ki jo zagovarjajo uporabniki Herbalife produktov? Da zagotovijo vnos vseh hranil, je potrebno ob strogo rastlinski hrani dodajati tudi vitamine, vlaknine in druge snovi v obliki praškov in tablet? Ali je to zdravo za organizem?

Za ažurnost na področju prehrane v našem društvu skrbi ekipa nutricionistov Veganskega izziva, tudi v naši ožji delovni ekipi je zaposlen magister inženir prehrane. Glede Herbalife produktov (in produktov drugih podobnih podjetij) nimamo nobenega stališča, saj nimajo nikakršne povezave z našim delovanjem. Tudi naše stališča do “sintetične” prehrane je izključno znanstveno, torej se glede živil opredeljujemo racionalno in strokovno. Naše stališče o kateremkoli živilu ali prehranski snovi temelji na znanstveno utemeljenem vplivu živila na človekovo zdravje. Živil zato ne delimo na “naravne” in “sintetične”, ampak na zdrave in nezdrave. Dejstvo, da nekateri slovenski strokovnjaki živila delijo na “naravna” in “sintetična” namesto na zdrava in nezdrava, je nestrokovno in močno zaskrbljujoče glede na njihov vpliv v družbi. Širjenje takšnih ideologij s področja avtoritete je lahko nevarno za celotno slovensko populacijo, ne le za vegane.

V vegansko prehrano ni potrebno dodajati nikakršnih praškov. Veganom (in vsejedom s starostjo nad 50 let) priporočamo dodajanje vitamina B12. V zimskih mesecih se priporoča še dodatek vitamina D, enako kot pri vsejedi populaciji. Drugi prehranski dodatki pri veganih niso potrebni. Prehrana človeka mora vsebovati dovolj mikro- in makro- hranil za optimalno delovanje telesa. Enako velja za vegane in vsejede, ki morajo v primeru pomanjkanja obiskati dietetika ali nutricionista.

Omemba dodatkov vlaknin pa pri veganih ni smiselna, saj je veganska populacija edina, ki se približa optimalnemu vnosu, medtem ko ima 90 % vsejede populacije premajhen vnos vlaknin. Torej bi ta očitek bilo bolje nasloviti na nekoga, ki promovira vsejedo prehrano.

V kolikor so tudi te trditve prišle s strani dr. Rotovnik Kozjek, se nam zdi primerno izpostaviti, da je njena kritika promotorjev prehranskih dodatkov dvolična, glede na to, da tudi sama sodeluje pri promociji prehranskih dodatkov (Proteini.si, Medex in podobno).

3. in 4. Na Ministrstvu za zdravje je peticija za veganske obroke v javnih zavodih – Kaj pričakujete od ministrstva, da jo bo vključilo v nove prehranske smernice? Zakaj? Ali posamezniku dopuščate osebno izbiro prehranjevanja ali vztrajate pri veganstvu za vse?

Seveda, vsakemu posamezniku prepuščamo osebno izbiro prehranjevanja. Naše stališče nikoli ni bilo drugačno. Pravzaprav smo to peticijo objavili ravno zaradi tega, ker želimo, da imamo tudi vegani to pravico, torej, da nismo diskriminirani. Ne želimo drugemu početi tega, kar se že ves čas počne nam. Dvolično je očitati veganom omejevanje osebne izbire prehranjevanja, medtem ko si nekateri slovenski strokovnjaki na vse pretege pod pretvezo strokovnosti prizadevajo onemogočiti možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah.

Ali bomo vegani dobili pravico do izbire veganskega obroka žal ne moremo vedeti. Lahko pa trdimo, da bi v skladu z Ustavo in Zakonom o varstvu pred diskriminacijo to pravico morali dobiti. Veganstvo je namreč Svet Evrope, vodilna organizacija za spoštovanje človekovih pravic v Evropi, potrdil kot pomembno, resno in koherentno prepričanje.

DELI STRAN: