Search
Close this search box.

Odgovor Slovenskega veganskega društva na izjave pediatrov

V društvu nas je presenetil relativno buren odziv slovenskih pediatrov na našo kritiko. Najprej naj se na kratko opravičimo, če je uporaba nekaterih nesrečno izbranih besed po nepotrebnem povišala temperaturo, to ni bil naš namen.

Radi bi tudi poudarili, da naša kritika ni neposredno povezana z veganstvom, saj smo komentirali strokovnost utemeljitev izjave RSK za pediatrijo ter strokovnost novih smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki o veganstvu sploh ne govorijo.

V društvu menimo, da bi vsa strokovna mnenja, ki jih podajajo strokovne organizacije, morala podleči znanstveno utemeljeni kritiki. To je namreč osnova znanstvenega diskursa in brez tega znanosti ni. Zato nas preseneča odziv slovenskih pediatrov, ko so bili soočeni z znanstveno utemeljeno kritiko njihovih stališč.

Ker je zaradi takih stališč in odnosa pediatrov veliko veganskih družin redna tarča verbalnih napadov (šikaniranje in nestrpnost s strani družbe), tudi s strani lokalnih pediatrov (žaljenja, grožnje, odklanjanje pomoči), je še toliko bolj sporno, če pediatri kritiko, ki je znanstveno utemeljena, pometejo pod preprogo.

Če namreč pediatri želijo nasprotovati veganski prehrani, je to njihova odločitev. Vendar če to počnejo s pomočjo:

  • potvarjanja in napačnih interpretacij znanstvenih raziskav,
  • ignoriranja ali diskvalifikacije znanstveno bistveno relevantnejših znanstvenih raziskav,
  • neutemeljenih pavšalnih trditev (npr. “vse” raziskave pritrjujejo nam …),
  • diskvalifikacije sogovornika (npr. vegani o prehrani nimajo kaj za govoriti),
  • samo-poveličevanja (npr. le mi, pediatri, lahko sodimo o prehrani);

je pač smiselno trditi, da njihovo nasprotovanje ne temelji na znanstveno utemeljenem diskursu, ampak na diktatu s pozicije moči.

V nasprotju s takim načinom si v društvu prizadevamo za korekten znanstven diskurz o tej tematiki. Zato smo vse naše kritike tudi strokovno utemeljili, a so žal, kljub temu, da sta pediatra dobila priložnost, v celoti ostale nenaslovljene:

  1. RSK je napačno interpretiral raziskavo “Vegetarian Diets and Eating Disorders in Adolescents and Young Adults: A Systematic Review” [Sergentanis in sod., 2020].
  2. RSK je potvoril mnenje združenja ESPGHAN [Fewtrell in sod., 2017], ki ne govori o vrtčevskih in šolskih otrocih (niti ne sloni na relevantnih raziskavah).
  3. RSK je ignoriral bistveno bolj relevantna stališča, ki nasprotujejo njihovemu stališču [ANDDCNHMRCBDABNFNCMDGSSINU].
  4. Trenutna javna različica novih smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih vsebuje samo eno znanstveno referenco (referenc samih nase ne štejemo kot relevantne), kar je za tako pomemben dokument nesprejemljivo.
  5. Dr. Bratina je potvorila interpretacijo sodišča in posledično izkoriščala smrt otroka za promocijo določene agende, kar je neetično.

Če bi pediatrom res kaj bilo do znanstvene konsistentnosti in integritete, bi vse točke od 1 do 5 jasno naslovili, brez zaničevanja sogovornika (češ da nismo vredni odgovora), vendar tega niso storili. Je naše slabo mnenje o strokovnosti pediatrov res neupravičeno?

Objavljeno: 21. 4. 2023

Avtor: Slovensko vegansko društvo

DELI STRAN: