Cirkus

Živali ne sodijo v cirkus 

slon.jpgŠtirje razlogi, zakaj je temu tako:

1. Neustrezna nastanitev

Naravni bivalni prostor živali je zelo raznolik. V cirkusih živalim ni mogoče nuditi primerne nastanitve. Ne morejo jim zagotoviti dovolj prostora za bivanje in gibanje. Kletke, v katerih so zaprte, so pogosto tako majhne, da se živali v njih še obrnejo težko. Živali izločajo, jedo, pijejo in spijo v istem prostoru.

V povprečju divje živali le 1-9 % časa preživijo na treningu, preostali čas so zaprte v premajhnih kletkah ali priklenjene z verigami. Npr. sloni v naravi porabijo 40-75 % časa za hranjenje in prehodijo do 50 km na dan. Kadar cirkusi nimajo nastopov, so sloni priklenjeni tudi od 12 do 23 ur na dan na površini 7-12 m2. Najpogosteje jih priklenejo z verigo za sprednjo nogo ter diagonalno zadnjo nogo. Premaknejo se lahko samo za korak ali dva, kolikor jim dovoli absolutno prekratka veriga. Zaradi pomanjkanja gibanja sloni postanejo predebeli, razvijejo revmatizem in posledično začnejo šepati. Zaradi neobičajnih položajev med predstavo lahko pride do izpahov sklepov.

Preberite poučen strip Slonovo življenje.

2. Neustrezna dresura

Triki, ki jih živali izvajajo v cirkusih, ne upoštevajo oz. ne posnemajo njihovega naravnega obnašanja. Čeprav lastniki cirkusov zagotavljajo, da pri dresuri uporabljajo tehnike nagrajevanja, številki posnetki dokazujejo ravno nasprotno. Za dresuro uporabljajo praviloma nehumane in krute metode. Sredstva, ki jih uporabljajo za dresuro, so:

  • ogenj,
  • električni šoki,
  • udarci s palicami in/ali kavlji,
  • razžarjene kovinske plošče (ples medvedov).

3. Neustrezen prevoz

cirkus_3.jpg

Živali v cirkusih znaten del življenja preživijo na poti iz enega v drug kraj. Že en sam prevoz predstavlja za živali veliko obremenitev in stres, kaj šele več deset selitev na leto. Posebnih predpisov, ki bi urejali transport cirkuških živali, ni.

Med prevozom so živali zaprte v vozilih in prikolicah brez ustrezne ventilacije in ogrevanja. Ure in ure brez hrane in vode stojijo v lastnih iztrebkih.

Transport za živali predstavlja neizmeren stres. Pri tigrih koncentracija stresnega hormona kortizola v slini ostane nenormalno povišana do 6 dni po transportu, pri tigrih, ki potujejo prvič, pa celo do 12 dni.

4. Frustracije zaradi prisile v živalim neobičajno obnašanje


Prepoved nastopov divjih živali v cirkusih
Divje živali v ujetništvu ne izgubijo potrebe po izražanju instinktivnih vedenjskih vzorcev. Ker jim izražanje le-teh ni omogočeno, neizmerno trpijo. Dolgotrajno onemogočeno izražanje prvinskih nagonov in zadovoljevanje naravnih potreb vodi do resnih psiholoških težav in razvoja nenormalnih vedenjskih vzorcev kot so agresija, apatija, samopoškodovanje, nekontrolirano zanašanje živali, lizanje rešetk ter nemirna hoja gor in dol po kletki.

Prepoved nastopov cirkusov z živalskimi točkami je odraz civilizirane, etične družbe. 

Avstrija, Švedska, Finska, Costa Rica, Indija in Singapur so v celoti prepovedale nastope cirkusov, v katerih nastopajo prostoživeče živali. Bolivija je prepovedala nastope vseh cirkusov, v katerih nastopajo prostoživeče in/ali t.i. udomačene živali. Na Hrvaškem je nastop cirkusov s prostoživečimi živalmi prepovedan v 30 občinah. Tudi v Italiji, Veliki Britaniji, Grčiji, Španiji, Izraelu, ZDA, Kanadi, Avstraliji, Braziliji, Argentini in na Danskem so številne občine sprejele prepoved.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 7. marca 2013 sprejel novelo Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C). Člen 14.a imenovanega zakona med drugim določa, da je "uporaba živali prostoživečih živalskih vrst za nastopanje ali prikazovanje v cirkusih in cirkusom podobnih prireditvah prepovedana." (UL RS št. 23/2013, 18. 3. 2013)

Viri in literatura 

 

  1. http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/konec-s-cirkusi-v-katerih-nastopajo-zivali (12. 4. 2013)
  2. http://www.uradni-list.si/1/content?id=112368&part=&highlight=zakon+o+za%25C5%25A1%25C4%258Diti+%25C5%25BEivali#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-zasciti-zivali-(ZZZiv-C) (12. 4. 2013)
  3. http://www.newscientist.com/article/dn17169-circus-captivity-is-beastly-for-wild-animals.html (12. 4. 2013)
  4. http://www.zoocheck.com/campaigns_circuses_suffering%20general.html (12. 4. 2013)