Vpliv uživanja mesa na telesni vonj

Objavljeno: 14. april 2014

Vonj pod pazduho je edinstven pri vsakem posamezniku in je lahko bogat vir informacij o človeku. Posameznikov vonj je delno genetsko pogojen, vendar so vplivi faktorjev iz okolja, kot so prehranjevalne navade, drugi glavni razlog za raznolikost vonjev. Zelo malo vemo o tem, kako se določene prehrambene komponente razvijejo v naš telesni vonj. Na praški univerzi so naredili preizkus, kako uživanje mesa vpliva na privlačnost telesnega vonja. Uporabili so eksperimentalni pristop, pri katerem je bil vsak testiranec zaporedoma izpostavljen dvema nasprotnima dejavnikoma. Sedemnajst moških donatorjev vonja je bilo dva tedna na »mesni« ali »brezmesni« dieti in je nato zadnjih 24 ur diete zbiralo telesni vonj s podpazdušnimi blazinicami. Sveže vzorce vonja je po njihovi prijetnosti, privlačnosti, možatosti ter intenzivnosti ocenjevalo 30 žensk, ki niso uporabljale hormonskih kontracepcijskih sredstev. Enak postopek je bil ponovljen mesec dni kasneje z istimi donatorji vonja, vsak pa je bil na ravno nasprotni dieti kot prej. Rezultati dvosmerne analize variance so pokazali, da je bil vonj donatorjev, ko so bili na brezmesni dieti, ocenjen kot občutno bolj privlačen, prijeten in manj intenziven. To nakazuje, da ima uživanje rdečega mesa negativen vpliv na telesni vonj. 


Vir: The effect of meat consumption on body odor attractiveness 
Prevedla: Bojana Rosić

 

novica_vonj.jpg